• Rask Levering
  • Butikker over hele landet
  • Fargekolleksjonene våre

Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR

Tilgjengelige emballasjestørrelser 1L 2.5L 10L
Treimpregneringsmiddel (PT8). Må kun brukes til forebyggende behandling mot blåved og råtesopp. Tinova Wood Base Oil er en ikke-filmdannende impregneringsolje som trenger dypt inn i treet og hindrer fuktinntrengning, og minimerer risikoen for sprekkdannelser. Bruksklasse: 2 (innendørs) og 3 (utendørs), men ikke i kontakt med jord og vann). Brukerkategori: Profesjonell og amatørbruk. Bruk treimpregneringsmidler forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Forlenger treets og malingslagets levetid
Trenger inn i treet og forhindrer sopp og råte
Grunning for trekledning og dør/vinduer
Klar seis
Treimpregneringsmiddel (PT8). Må kun brukes til forebyggende behandling mot blåved og råtesopp. Tinova Wood Base Oil er en ikke-filmdannende impregneringsolje som trenger dypt inn i treet og hindrer fuktinntrengning, og minimerer risikoen for sprekkdannelser. Bruksklasse: 2 (innendørs) og 3 (utendørs), men ikke i kontakt med jord og vann). Brukerkategori: Profesjonell og amatørbruk. Bruk treimpregneringsmidler forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Forlenger treets og malingslagets levetid
Trenger inn i treet og forhindrer sopp og råte
Grunning for trekledning og dør/vinduer
Klar seis

Beskrivelse

Treimpregneringsmiddel (PT8)
Må kun benyttes i dosering på 180 – 220 ml produkt/m² (tilsvarer 4,5 – 5,5 m²/L eller 182 - 222 g/m²). Må ikke benyttes til andre formål eller i høyere doseringer enn angitt i bruksanvisningen. Behandlet materiale skal kun benyttes utendørs, med unntak av vindusrammer og ytterdører som også kan tillates brukt innendørs. Behandlet tre må overflatebehandles med for eksempel en maling så fort som mulig for å bevare produktets effektivitet.

Overflatebehandlingen må vedlikeholdes fortløpende. Temperatur ved påføring og tørking må være over 5 ºC og relativ fuktighet må ikke overstige 80 %.

Produktet må ikke brukes på treverk som kommer i direkte kontakt med mat eller dyrefôr.

Siste bruksdato: se lokket.

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte.
Underlaget skal være tært (max 16 %-fukt), rent, fast og bæredyktig, samt fritt for begroinger.

Teknisk/Sikkerhetsinformasjon

Tørketid støvtørr 4 timer
Tørketid overmalbar 24 timer
Strøk 1
Dekkevne 4,5-5,5 m2/liter
Lagring Frostfritt
Overflater Fasade

Last ned datablad

    Laster