• Rask Levering
  • Butikker over hele landet
  • Fargekolleksjonene våre

Betingelser for brug

Nedenfor kan du læse vilkårene for brugen af dette websted (www.nordsjo.dk). Læs vilkårene omhyggeligt, før du bruger webstedet. Ved at bruge dette websted accepterer du betingelserne for brug.

www.nordsjo.dk er et site, der i øjeblikket drives af Akzo Nobel Deco A/S, Holmbladsgade 70, 2300 København S.

Ved synspunkter eller spørgsmål, så kontakt os på tlf. 32 69 80 00.

Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre eller fjerne indhold fra vores hjemmeside. Vi fralægger os ethvert ansvar, hvis området ikke er tilgængelige på bestemte tidspunkter eller i en bestemt periode.

Vi arbejder løbende på at opdatere hjemmesiden regelmæssigt, og vi kan ændre i indholdet til enhver tid. Vi forbeholder os ret til at fjerne adgangen eller lukke stedet. Materialet på dette websted kan til enhver tid blive uaktuelt, og vi forpligter sig til ikke at opdatere sådant materiale.

Ved at bruge dette websted accepterer du disse vilkår.

Du er ansvarlig for at sikre, at alle personer, der besøger vores websted fra din internetforbindelse er bevidst om og acceptere disse vilkår og følge dem.

Du må kun bruge hjemmesiden til lovlige formål. Du må ikke bruge hjemmesiden

• På en måde, som overtræder gældende lokale, nationale eller internationale love og regler

• På en måde, som er ulovlig eller svigagtig, eller som har ulovlige eller svigagtige hensigter eller konsekvenser.

• For på nogen som helst møde at skade eller forsøge at skade mindreårige.

• At sende, med den hensigt at modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, som ikke er i overensstemmelse med vores bestemmelser omkring indhold.

• Til at sende eller udøve støtte til at sende uautoriserede reklamer (spam)

• For bevidst at overføre, sende eller downloade materiale eller data, der er lavet med den hensigt at forringe funktionen af hardware eller software.

Du forpligtiger dig også til

• Ikke at reproducere, duplikere, kopiere eller sælge dele af hjemmesiden

• Ikke uden tilladelse at udnytte, ødelægge eller beskadige sitet, udstyr eller netværk som sitet opbevares på, software, der er til disposition på hjemmesiden, eller udstyr, netværk eller software, der ejes eller anvendes af tredjemand.

Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores sikkerhedspolitik.Ved at bruge webstedet, accepterer du dermed behandlingen af information og forsikrer at alle oplysninger, du har angivet, er korrekte.

Vi vil lejlighedsvis tilbyde interaktive tjenester på hjemmesiden, herunder blogs, chat rooms, diskussionsfora og messaging-tjenester (interaktive tjenester).

Vi gør vores bedste for at identificere risikofaktorer for webstedets brugere. Det påhviler os dog ikke at overvåge eller moderere interaktive tjenester, vi tilbyder på stedet, og vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for tab eller skade, der kan opstå, når brugerne anvender nogle af vores interaktive tjenester.

Du garanterer, at alle bidrag, andet materiale eller meddelelser, der bruges af dig eller i dit navn er vedligeholdt i overensstemmelse med indholdsbestemmelserne, og at du holder os skadesløse, hvis du på nogen måde at bryde denne.

Alt materiale, du uploader til vores hjemmeside, vil blive betragtet som ikke-fortroligt og uden ophavsretlig beskyttelse. Vi forbeholder os retten til at bruge, kopiere, distribuere og sende sådant materiale til tredjepart, uanset hvilket formål det kan have.

Vi tager intet ansvar for indholdet eller pålideligheden af det materiale, du eller nogen anden bruger af hjemmesiden, var nødt til at offentliggøre.

Vi forbeholder os ret til at fjerne materiale eller meddelelser, som du publicerer på hjemmesiden, hvis vi finder, at indholdet overtræder bestemmelserne nedenfor.

Indholdsbestemmelserne gælder for alt materiale, du publicerer på vores hjemmeside eller inkludere i din e-mail og / eller meddelelser sendt via hjemmesiden (indlæg) og til alle interaktive tjenester forbundet med dette.

Indlæggene skal være korrekte og i overensstemmelse med gældende love.

• Indeholde materiale, der bagtaler folk.

• Indeholde materiale, der er uanstændigt, stødende eller krænkende.

• Indeholde seksuelt materiale.

• Fremme vold.

• Fremme forskelsbehandling på grund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, alder eller seksuel orienteering

• Ødelægge andres immaterielle rettigheder.

• Risikere at vildlede andre.

• Bryde aftaler med tredjeparter, såsom kontrakter eller tavshedspligt.

• Opfordre til kriminalitet.

• Forstyrre andres privatliv, true, krænke eller forårsage vanskeligheder eller ubegrundede ubehageligheder.

• Risikere at genere andre mennesker.

• Benyttes til at imitere andre personer, eller til at udgive sig for at være en anden person.

• Anvendes til ulovlige handlinger, som f.eks. brud af ophavsrettigheder, hacking eller dataindbrud.

Ønsker du at linke til vores hjemmeside fra et ekstern site, skal du have vores tilladelse hertil. Kontakt os på telefon 32 69 80 00.
Eventuelle links til andre hjemmesider eksisterer kun i informationsøjmed. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse sites og fralægger os ethvert ansvar for dem.
Vi ejer eller har licens til alle immaterielle rettigheder på denne hjemmeside og på alle materiale, der offentliggøres på hjemmesiden. Alt indhold er beskyttet af love og aftaler om ophavsret i Norge og i andre lande. © AkzoNobel Group 2011.

Kommentarer og andet materiale lagt ud på vores hjemmeside ikke må betragtes som autentisk rådgivning. Vi fralægger os ethvert ansvar for eventuelle problemer forbundet med brugen af sådant materiale.

Vi gengiver farverne så nøjagtigt som det er muligt at gøre online. Men vi kan ikke garantere en eksakt overensstemmelse mellem farver på vores hjemmeside og produktets faktiske farve. Farverne præsenteret her bør derfor ikke anses for at være helt nøjagtige. Farverne kan ændre sig, afhængig af skærmopløsning og indstillinger. Brug maling fra prøvedåser på den overflade, som skal males, da overfladens tilstand og struktur kan påvirke det endelige resultat. Tilsvarende kan møbler, rummets form, størrelse og lysindfald påvirke farven. Bemærk, at prøvedåsen kun viser farven for det aktuelle produkt. Den samme farve kan se anderledes ud i andre produkter, afhængigt af lysstyrke og kvalitet.

Alt materiale på vores hjemmeside er offentliggjort uden garanti for dets nøjagtighed. Vi fralægger os ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade, som en bruger kan pådrage sig ved brugen af vores hjemmeside. Dette gælder ikke for ansvar, der ikke kan begrænses i henhold til gældende lov.

Du må ikke bevidst placere virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som kan skade det tekniske udstyr på hjemmesiden. Du må ikke uden tilladelse forsøge at tage hacke dig ind på hjemmesiden, den server hvor webstedet er placeret, eller en anden server, computer eller database tilsluttet til hjemmesiden. Du må ikke angribe hjemmesiden via et denial-of-service-attack eller et distribueret denial-of-attack.

Vi fralægger os ethvert ansvar for tab eller skade forårsaget af et distribueret denial-of-service-attack, virus eller andre teknisk skadeligt materiale, der kan beskadige computerudstyr, software, data eller andet materiale i forbindelse med at bruge webstedet eller downloade materiale, der er offentliggøres på det eller på en hjemmeside er knyttet til det.

Hollandske domstole har eksklusiv domsmyndighed til alle gældende krav i forbindelse med besøget på vores hjemmeside, men vi forbeholder os ret til at vedtage retslige tiltag mod dig ved overtrædelse af Brugsvilkårene i dit land eller i et andet relevant land.

Hvis du overtræder Brugsvilkårene, forbeholder vi os ret til at vedtage alle eller nogle af følgende foranstaltninger (som du accepterer, at vi er berettiget til) eller andre gældende foranstaltninger:

• Øjeblikkeligt, midlertidigt eller permanent at fratage dig retten til at bruge hjemmesiden. • Øjeblikkeligt, midlertidigt eller permanent fjerne meddelelser eller materiale, som du har uploadet på hjemmesiden • At udstede en advarsel til dig. • At træffe juridiske foranstaltninger mod dig. • At dele relevant information med politiet.

Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår på ethvert tidspunkt, og det må derfor forventes af dig, at du læser denne side regelmæssigt for at tage del i eventuelle ændringer, da disse er juridisk bindende for dig.
Laster